Locatie, 5503BR, NL
040-2541674
info@wikitronics.nl

Reparatie Onkyo

Elektronica voor iedereen...

We gaan een Home-cinema set van ONKYO bekijken, type DR-S2.2. Bij het aanzetten licht het display op maar slaat binnen enkele seconden weer helemaal uit en er gaat een rood ledje knipperen. Het toestel valt in beveiliging, een beveiligingsmelding van het toestel welke aangeeft dat er een storing is.

In normale toestand verwachten we dat na het inschakelen en oplichten van het display binnen enkele seconden hoorbaar het speaker-relais inkomt en er geluid uit de luidsprekers klinkt. In dit geval horen we geen relais klikken na enkele seconden maar valt het toestel in beveiliging. Een indicatie dat er iets misgaat op het moment dat de speakers moeten inschakelen.

Mogelijk is de eindversterker defect waardoor de uitgangen m.b.v. het speaker-relais worden beveiligd. Door een defecte eindtrap kan er een gelijkspanning op de luidsprekers komen waardoor deze door zullen branden en je ze weg kunt gooien.

Om dit te testen kunnen we de spanning van de versterker-eindtrap  loskoppelen daar dit vaak een aparte voedings-aftakking is vanuit het voedingsgedeelte, in dit geval de transformator. In de DR-S2.2 is dit connector P9901A op het versterker bord, deze voorziet de eindtrap van een positieve en – negatieve spanning, na afvlakking is dit +31,1 Volt en  -31,1 Volt. Vandaar dat de connector bestaat uit 3 draden. Het spanningsverschil tussen de twee buitenste draden op de connector is ongeveer 2 x 35 Volt = 70 Volt wisselspanning.

Om te testen of de eindtrap defect is kunnen we dus deze connector loskoppelen van het versterkerbord, wanneer we nu het toestel aanzetten zal het toestel niet meer uitvallen. Uiteraard hebben we nu geen geluid, daar de eindversterker geen voeding krijgt maar we hebben het probleem wel gelokaliseerd. In dit toestel wordt een hybride eindtrap gebruikt, het is een IC waarin een komplete versterkergroep is ondergebracht, welke tegen het grote koelblok is geschroeft.

STK402-950

Het betreft IC Q5001 de STK402-950, om deze te vervangen moet het versterkerbord uitgebouwd worden. Dit is een redelijk lastig karwei bij dit toestel, daar er twee printen bovenop gemonteerd zijn. Om het toestel te testen moet het ook eerste weer helemaal in elkaar gezet worden daar de aansluitingen tussen de verschillende printen weinig speling hebben.

Na het terugmonteren van alle printen en controle van de verbindingen schakelen we het toestel weer in. Het display licht op en na enkele seconden horen we een duidelijke klik van het relais, we kunnen nu de luidsprekers weer aansluiten en alle functies van het toestel testen.