Locatie, 5503BR, NL
040-2541674
info@wikitronics.nl

Diode

Elektronica voor iedereen...

Diode

Een diode is een elektronisch onderdeel (component) dat de elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt, maar praktisch niet in de andere.

Voorbeeld van een diode

En diode kan als een soort ventiel voor de elektrische stroom worden beschouwd: de component geleidt wel in de ene richting maar niet in de andere.

Schemasymbool diode

De bovenste aansluiting geeft de anode aan en de onderste (waar het streepje zit) de kathode. Een (silicium)diode komt in geleiding zodra de anode ongeveer 0,6V Positiever is dan de kathode (dat is enigzins te vergelijken met een ventiel: ook daar moet eerste een zeker drukverschil bestaan voordat het ventiel opent).

Karakteristiek van een diode

Wanneer we kijken naar de karakteristiek van een diode zien we dat er tot een spanning van 0,5V nauwelijks iets gebeurt- er loopt zo goed als geen stroom door de diode. Voorbij de 0,5 Volt krijgt de curve snal een steiler verloop: de helling wordt vanaf daar vooral bepaald door de inwendige weerstand van de diode.

De specifieke karakteristiek van een bepaalde diode kan voor de toepassing belangrijk zijn. Hiervoor is voor iedere diode een datasheet beschikbaar.