Locatie, 5503BR, NL
040-2541674
info@wikitronics.nl

Lekkende condensatoren-Elko’s

Elektronica voor iedereen...

Een veel voorkomend probleem in voedingen en inverters zijn “lekkende” condensatoren (elektrolytische / elko’s). Deze zijn meteen te herkennen aan de bol staande bovenkant (zie foto) en vaak een zwarte emulsie (electroliet) die eruit komt.

Links zie je een goede en rechts een defecte.

Lekkende condensatoren zorgen ervoor dat belangrijke spanningen niet goed afgevlakt worden en zullen daardoor voor storingen zorgen. Dit kan ervoor zorgen dat een apparaat zeer langzaam opstart of zelfs totaal niet meer functioneert. Wanneer je bv een reparatie uit gaat voeren bekijk na het openen van het toestel meteen of je afwijkende condensatoren ziet, grote kans dat dit de oorzaak van het defect is.

Note! Vervang deze altijd door 105 graden type’s met het liefst een hogere spanning.(in verband met de ruimte is dit niet altijd mogelijk)