Locatie, 5503BR, NL
040-2541674
info@wikitronics.nl

Luidspreker

Elektronica voor iedereen...

Luidspreker

Een luidspreker is een component waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid. Om te begrijpen hoe luidsprekers (speakers) werken, moet je eerst weten wat geluid precies is.

In ons oor bevindt zich het zeer dunne trommelvlies. Wanneer het trommelvlies trilt, interpreteren de hersenen deze trillingen als geluid. Om het trommelvlies aan het trillen te brengen zijn snelle luchtdrukveranderingen nodig. Een object produceert geluid wanneer het trilt in de lucht. Lucht is het medium dat gebruikt wordt wanneer we naar luidsprekers luisteren.

Voorbeeld van een luidspreker zoals deze in “boxen” wordt gebruikt.

Wanneer een object trilt, doet het de luchtmoleculen bewegen rondom hem. Door te trillen zorgt dat object voor een wisselende drukverandering rondom hem en gaan de moleculen een trillende beweging maken. In de lucht wordt deze trillende toestandsverandering doorgegeven tot ze ons oor bereikt. Een voorwaarde is wel dat deze trillingen behoren tot het hoorbaar spectrum. Het geluid spectrum drukken we uit in een frequentie (aantal trillingen per seconde).

Frequentie geven we aan in de eenheid Hertz (Hz). Voor het gehoor ligt dit tussen ongeveer de 20 Hz en 20 kHz.(20Hz – 20.000Hz).

“20 Hz zijn lage tonen, hoe hoger de frequentie des te hoger het geluid”

Dit doet zich ook voor wanneer een speaker in trilling gebracht wordt. Ondanks dat er talloze uitvoeringen van luidsprekers zijn (in de volksmond ook wel speaker genoemd) is het doel van alle luidsprekers hetzelfde, het produceren van luchttrillingen

Belangrijkste typen luidsprekers:

– Eektromagnetische luidspreker

– Elektrodynamische luidspreker (meest gebruikte luidspreker)

– Bandluidspreker – Elektrostatische luidspreker

– Elektreetsystemen

– Piëzo-elektrische luidspreker of keramische luidsprekers

– Plasmaluidsprekers, ook wel ionische luidsprekers of plasmatweeters genoemd.

Soms wordt een luidspreker voorzien van een hoorn ter versterking van het geproduceerde geluid, men spreekt dan van een hoornluidspreker.

elektrodynamische luidspreker

De meeste luidsprekers werken doordat de in de tijd variërende elektrische stroom door een spoel (de zogenaamde spreekspoel) loopt die in een constant magnetisch veld is opgehangen. De windingen van de spoel ondervinden hierdoor een lorentzkracht. De spoel is bevestigd aan de luidsprekerconus. Dat is een kegelvormig membraan, licht van gewicht en vaak van papier of kunststof gemaakt. Het gevolg is dat de conus op dezelfde manier als de door de spoel lopende stroom gaat bewegen en daarmee de lucht in trilling brengt. Bij sommige luidsprekers is de spoel verwerkt in een relatief groot membraan dat tussen magneetstrips is gespannen.