Locatie, 5503BR, NL
040-2541674
info@wikitronics.nl

Philips tv reparatie

Elektronica voor iedereen...

Philips tv reparatie

We gaan een PHILIPS lcd televisie type 32PFL9613H  bekijken. Wanneer we het toestel aanzetten horen we een “klik” maar gebeurt er verder niets alleen de standby led gaat 3 x knipperen. Dit is de protectie modes waarin het toestel blijft staan wanneer er een defect wordt gemeten.

De knipperende led geeft aan in welke sectie het defect “waarschijnlijk” is gelokaliseerd. Het geeft dus in de meeste protectie toestanden niet aan welk onderdeel (component) defect is maar wel in welk deel van de tv een defect is gemeten.

In de service-maual van PHILIPS kun je altijd terugvinden wat een knipper-code betekend. In dit geval is protectie 3 een algemene fout, dwz voedingsspanningen vanuit de voeding (PSU, Power Supply Unit) worden niet ingeschakeld.

Bij dit toestel hoor je bij het inschakelen altijd een zachte “klik” , dit is een relais welke de voeding in moet schakelen. Note!: dit is een mechanische schakelaar dus onderhevig aan slijtage.

In dit geval gaat de rode led wel branden (knipperen) zodat we al weten dat de hoofdzekering niet defect is, het standby-circuit werkt en het relais bediend wordt.

Het toestel is uitgevoerd met een DPS-182CP voeding

Daar we weten dat het relais de voeding moet inschakelen en dit een mechanisch onderdeel is, is dit de eerste verdachte. De contacten die de 220V spanning moeten doorschakelen gaan inbranden na jaren schakelen en kunnen de voeding ontregelen. Wanneer we de “klik” horen moet het relais de 220V inschakelen maar wanneer de contacten “vervuild” zijn zal de voeding niet doorschakelen wat resulteert in een error 3.

Oplossing: Vervang het relais positie RL1 (links op de PSU), dit is een 5Volt/250V relais.