Locatie, 5503BR, NL
040-2541674
info@wikitronics.nl

Voorschakel weerstand LED berekenen

Elektronica voor iedereen...

Voorschakel weerstand LED berekenen

Om een led te laten oplichten moeten we de juiste stroom door de led te sturen, we kunnen de led namelijk niet op iedere willekeurige spanning aansluiten. Hiervoor moeten we een voorschakel weerstand (R) in het circuit opnemen. Voor het berekenen van de juiste voorschakelweerstand hebben we enige gegevens nodig: 1. Voedingsspanning: Uv (in Volt) 2. Stroomopname van de led: I (in mA) 3. Spanningsval over de led bij deze stroom: Ud (in Volt)

De juiste waarde in Ohm van de voorschakelweerstand is nu: Uv – Ud / Id (zie tekening) De waardes voor Ud en Id vindt je bij de specificaties van de gebruikte led.